Selecteer een pagina
Efficient werken met de AVG: module 2 Compliancy

Efficient werken met de AVG: module 2 Compliancy

195,00 excl. BTW

In deze module Compliancy komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Register Verwerkingsactiviteiten en de noodzakelijke elementen daaruit
  • Het voordeel van data stream mapping
  • De beginselen van de verwerking: doelbinding, dataminimalisatie en rechtmatigheid
  • Rechtmatigheid van de verwerking: de grondslagen voor verwerking
  • Bewaartermijnen
  • Technische en organisatorische maatregelen